جزییات خبر

ضرورت بازرسی فرآیند جوش در سازه های اسکلت فلزی(بخش دوم)

سوران سوله

استفاده صحیح و رعایت دستورالعمل صادره توسط سازندگان و تامین کنندگان وسایل و تجهیزات در دستیابی به جوش خوب بسیار موثر است. بخش اعظمی از ساختمان سازی در کشور توسط بخش خصوصی و با استفاده از تیرآهن صورت می گیرد.در ساختمانهای کوتاه و بلند مرتبه بدلیل سهولت در اجرا و سرعت بالای ساخت و ساز و  ضرورت فنی بصورت اسکلت فلزی بنا میشوند تا در برابرحرکات زمین مقاومت کنند. از طرفی تولید سازه فلزی در کارخانه و تحت کنترل کارشناسان صورت میگیرد از این رو میزان خطا در آن نسبت به سازه بتنی کمتر است.

مطابق آیین نامه 2800 ساختمان تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طراحی واجرای ساختمانها دربرابر اثرهای ناشی از زلزله مد نظرمیباشد، بطوری که ساختمانها از لحاظ اهمیت به سه دسته تقسیم می شوند: در ساختمانهای با اهمیت متوسط عدم آسیب به بخش سازه وغیر سازه مد نظر میباشد.ساختمانهای با اهمیت زیاد بایستی طوری طراحی شوند که در زمان کوتاه بتوان با بهره برداری مجدد قرار بگیرند و نبایستی تغییر مقاومت و سختی در اجزای سازه ای و غیر سازه ایی داشته باشد. این بخش شامل ساختمانهای با ارتفاع حداقل 50 متر و یا بیش از 15 طبقه می باشد .
با توجه به قرار گیری حدود 90% ایران بر روی کمربند زلزله بایستی در ساخت و ساز دقت فراوانی انجام شود. ساختمانهای متعددی در کشور بوقوع پیوسته که آمارها حاکی از تخریب بسیار بالا در بخش سازه در ساختمانهای مسکونی و همچنین تلفات جانی دارد. به همین منظور استفاده ازکارشناسان مجرب جهت کنترل سازه ها نقش بسزایی در به حداقل رساندن آسیب های ناشی از بلایای طبیعی دارد.

بر اساس فلسفه حاکم بر ضوابط و مقررات طرح ساختمانها در استاندارد 2800 ساختمانهای مسکونی کشور باید بگونه ایی طراحی شوند که در برابر زلزله ایی با اهمیت وقوع 10% در 50 سال از سطح عملکرد ایمنی جانی برخوردار باشند با توجه به الزام بودن این آیین نامه برای هر گونه ساخت و ساز و موظف بودن مراجع صدور پروانه و شهرداریها و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمانها متاسفانه شاهد خسارات گسترده در زلزه های اخیر بودیم .