پروژه های سوران صنعت فولاد

محصولات

جهت مشاهده لیست پروژه ها از بخش زیر اقدام نمایید .

صفحه 0 از 0

0 [ 0 ]0
سوران سوله

هتل نگین شمال

9000 تن - مازندران محمودآباد

سوران سوله

شرکت کيان پن اورتا

شرکت کيان پن - اورتا 1300 تن

سوران سوله
سوران سوله

پروژه فرآورده های آبی

۲۰۰۰ البرز ۲۶۰ تن - تنکابن

سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله

گروه صنعتی رضوی

بابلسر ۳۰۰ تن

سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله

پروژه علوم پزشکی ساری

پیامبر اعظم ۲۰۰۰ تن

سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله

گروه صنعتی آب بند

کیلومتر 1 جاده بابل به آمل 1000 تن

سوران سوله

شرکت دانه چین

جاده قدیم آمل به بابل- روستای میله - 400 تن

سوران سوله
سوران سوله

شرکت پرند کارتن پویا گستر

آمل دابودشت - 300 تن

سوران سوله

بهار نارنج پویا آیش

بابل شهرک صنعتی رجه 500 تن

سوران سوله
سوران سوله

بادرود کاشان

پروژه 260 تنی

سوران سوله

شرکت بهاران گل

2700 تن - کرج

سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
سوران سوله
افتخارات

دريافت نشان هاي افتخار و اخذ تقديرنامه ها و تنديس هاي مختلف و متعدد

واحد فني مهندسي

بهره مندي از پرسنل و مهندسين متخصص و مجرب در زمينه طراحي سازه هاي فولادي

رعايت اصول بهينه طراحي

در نظر گرفتن کليه نيازهاي مشتري و تسهيل و تسريع در روند ساخت و نصب سازه