جزییات خبر

تشکر و قدردانی سرپرست سازمان نظام مهندسی نوشهر از مهندس امید شکوهمند

سوران سوله

جناب آقای مهندس امید شکوهمند

مدیریت محترم شرکت سوران صنعت آمل

احتراماً بدینوسیله از زحمات بی شائبه جنابعالی و همکاران محترم در بازدید مورخ 1402/08/14 مهندسین عضو این دفتر از شرکت سوران صنعت فولاد آمل، نهایت سپاس و قدردانی بعمل می آید. از درگاه خداوند منان توفیق روز افزون در پیشبرد امور برایتان آرزومندیم.