جزییات خبر

بازدید سازمان نظام مهندسین شهرستان نوشهر از شرکت مهندسی سوران صنعت فولاد

سوران سوله

به میزبانی شرکت مهندسی سوران سوله شمال و مدیریت دکتر امید شکوهمند مدیرعامل گروه صنعتی سوران برگزار گردید: بازدید و نشست هم اندیشی در خصوص فرهنگ سازی ساخت اسکلت های فلزی بلند مرتبه در نوار ساحلی منطبق بر آئین نامه و مقررات ملی صنعت ساختمان با حضور ریاست و اعضای دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان نوشهر.