جزییات خبر

همایش روز ملی صنعت و معدن سال 1396 کشور

سوران سوله

حضور دکترامید شکوهمند در همایش روز ملی صنعت و معدن 1396 کشور در سالن اجلاس سران