جزییات خبر

نشست بانک تجارت با مشتریان استان مازندران

سوران سوله

نشست بانک تجارت با مشتریان ارزنده استان مازندران و حضور ارزشمند مهندس امید شکوهمند و اهدای لوح تقدیر به ایشان به عنوان مشتری ارزنده